Cookie beleid

 

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). We hebben deze service nodig om de goede werking van Databikefit.nl te monitoren en te garanderen.

Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om het gebruik van de website te helpen analyseren. Wij hebben hiervoor een verwerkersovereenkomst met Google gesloten.

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mogen wij cookies op jouw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Hieronder lees je welke cookies op deze website actief zijn.

Je kunt jouw cookie voorkeuren altijd aanpassen door linksonder op de Cookiebot icon te klikken.

Naam  Soort  Cookie(s)  Info
Website  Functioneel  Sessie-  opslag  Dit type webopslag heeft de bijzonderheid dat de verzamelde      gegevens alleen worden bewaard voor de duur van de sessie, d.w.z.  de tijd gedurende welke het browservenster of tabblad op de terminal  van de gebruiker geopend blijft. De verzamelde gegevens worden a  automatisch gewist wanneer de gebruiker het tabblad of venster sluit.
Google Analytics  Analyse  _ga, _gid,  _gat  Statistieken

 

In onze privacy verklaring vind je meer informatie over wie wij zijn, hoe jij contact met ons kunt opnemen en hoe wij persoonlijke gegevens verwerken.

 

Privacy verklaring

 

Databikefit, hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In privacyverklaring willen wij helder en transparant uitleggen hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Contactgegevens

https://www.databikefit.nl, Dwarsdijk 80, 3078JD te Rotterdam.

Voor de Gegevensbescherming van Databikefit is John Hudepohl eindverantwoordelijk. Hij is te bereiken via john@databikefit.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Databikefit verwerkt jouw persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze diensten en/of wanneer jij deze zelf aan ons verstrekt via bijvoorbeeld het contactformulier of per e-mail.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adres en postcode
 • Persoons gerelateerde gegevens
 • Bankgegevens


Met welk doel- en op welke wijze verwerken wij jouw persoonsgegevens

Databikefit verwerkt de genoemde persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Administratieve doeleinden.
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen.
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.


Bijzondere- en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Databikefit heeft geen enkele intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die bijzonder-of gevoelig van aard zijn. Mocht je vragen hierover hebben, neem dan contact met ons op via john@databikefit.nl

Geautomatiseerde besluitvorming

Databikefit neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Je moet hierbij denken aan besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan wat strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens na informatieaanvraag bewaren we 10 jaar
 • Persoonsgegevens na sollicitatie bewaren we 1 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Databikefit verstrekt uitsluitend jouw persoonsgegevens aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In alle andere gevallen is er een overeenkomst met de betreffende partij waarin is vastgelegd dat jouw gegevens niet mogen gedeeld of gebruikt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Databikefit maakt alleen gebruik van analytische- functionele cookies op haar website www.databikefit.nl met als doel om de goede werking van Databikefit.nl te monitoren en te garanderen.

Wij maken daarbij gebruik van de dienst Google Analytics welke zodanig is ingesteld dat de privacy van jou als bezoeker zo goed mogelijk is beschermd. De gegevens zijn niet herleidbaar naar jou als individu. Voor meer informatie verwijzen wij je graag naar het Cookiebeleid.

Recht van inzien-, aanpassen-, verwijderen- of doorsturen van jouw persoonsgegevens

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of de verwerking ervan in te trekken.

Daarnaast heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat jij de persoonsgegevens die wij van jou hebben opgeslagen naar een door jouw genoemde instantie of organisatie kan laten opsturen.

Voor alle boven omschreven rechten kan je een verzoek indienen naar john@databikefit.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar. Dit is ter bescherming van jouw privacy. We reageren binnen vier weken op het ingediende verzoek.

Databikefit wil jou erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Databikefit neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via john@databikefit.nl.